Sayısal Yöntemler

Sayısal Yöntemler

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin işletme kararlarının alınması ve uygulanması hususlarında giderek artan bir öneme haiz oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Geçmiş verilen analizi ve geleceğe yönelik başarılı tahminlerin üretilmesi, söz konusu sayısal yöntemlerin doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasına bağlıdır. Bu nedenle, işletme disiplinleri ile ilgili temel matematik ve istatistik bilgilerinin öğrencilere aktarılması ve bu bilgileri ne şekilde uygulayacaklarına ilişkin pratik yetkinliklerin kazandırılması, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı’nın önde gelen amacı durumundadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, öğrencilerin temel matematik ve işletme uygulamaları, uygulamalı istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması ve sayısal karar verme teknikleri gibi başlıklar altında belli başlı zorunlu ve seçimlik dersleri almaları planlanmaktadır. Bu derslere ilişkin teorik anlatımların, ilgili bilgisayar program uygulamalarıyla zenginleştirilmeleri de sağlanmaktadır. Böylelikle, özel veya kamu sektörlerinde istihdam edilecek veya müteşebbis olacak öğrencilerimizin yanı sıra, akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimizin de sayısal bilgi ve yetilerini akademik çalışmalarında etkin bir biçimde kullanabilecekleri düşünülmektedir.