Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

Öncelikle insanların bilimsel araştırma yapma ve ülkelerin savunma sanayiinde askeri ihtiyaçlarını karşılama maksadıyla kullanılan bilgisayarların, kişisel bilgisayarlar olarak evlere girmesinin üzerinden yaklaşık 35 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen, bilişim ile alakalı teknolojilerin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi, hem işletmelerin hem de yaşam ve alışkanlıklarımızın her an değişimine sebep olmuştur.  Dijital çağ olarak da adlandırılan bu dönemde neredeyse dijital olmayan bir cihaz kalmamıştır. Dijitalleşme, rekabet edebilme, süreklilik hedefleri, daha hızlı daha kolay erişim ve beraberinde daha fazla karlılık beklentileri, uygulanan klasik yaklaşımları pasifize ederek,  değişimleri dinamik bir karaktere çevirmiştir. Bilişim teknolojileri sadece işletmelerin süreçleri ve kaynaklarına etki ederken,  dinamikleşen ortam kaynak yaklaşımını yetersiz kılmıştır. Bu durum, bilişim teknolojilerini bir araç olarak görülmekten çıkararak, onu katma değer yaratan bir canlı ekosistem haline dönüştürmüş ve bilişim sistemleri alanı ortaya çıkmıştır.

Bu dönüşüm, teknik alt yapı dışında, çalışma yapılan çevreyi, pazarı, tedarikçiyi, prosesi ve insanı da dönüştürdüğünden, bilişim sistemleri tüm işletmenin ekosistemini kavrayarak yönetim bilişim sistemleri bilim dalını ortaya çıkarmıştır. Yönetim bilişim sistemleri, işletmelerin yadsınamaz yapısal dönüşümü ile beraber hareket ederken, onların karşılaştıkları problemlerin çözüm yöntemlerine katkı sağlayarak yeni gelişmelere kapı aralayan bir bilim dalı olmuştur.  Bu sebeple, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü olarak, hızla değişen ve stratejik hale gelen bilişim sistemleri ile öğrencilerimizi tanıştırarak piyasada rekabet edebilir bir düzeyde mesleklerinde başarılı olmalarını hedeflemekteyiz. Bu eğitim sayesinde öğrencilerimizin yönetim kabiliyetlerinin yanısıra, teknolojik kabiliyetlerinin de artması, onların ülkemizde ve tüm dünyada aranan meslek sahipleri olmalarını da sağlayacaktır.

Yönetim bilişim sistemleri anabilim dalı, 2. Sınıfta temel bilgiler ile başlayarak 3. Sınıfta bu alanda hâkimiyet kazanmak isteyen öğrencilerimize yoğun bir şekilde aşağıdaki programı sunmayı hedeflemektedir.

1- Yönetim Bilişim Sistemleri

2- E-Ticaret

3- Programlamaya Giriş

4- Veri Tabanı Yönetimi

5- Sistem Analiz ve Dizaynı

6- Proje Yönetimi

7- Kurumsal Mimari

8- Kurumsal Kaynak Yönetimi

9-Teknoloji ve Yenilik Yönetimi