Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İşletme Anabilim Dalı bünyesinde halihazırda Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki adet yüksek lisans programı mevcuttur. Tezsiz yüksek lisans programına ilk öğrenci alımı 2015 - 2016 Bahar döneminde, Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulü ise 2016 - 2017 Güz döneminde gerçekleştirilmiştir.

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Özellikle İşletme ile ilgili disiplinlerde akademik kariyer yapmayı hedefleyen bireylere yönelik olarak yürütülen bu lisansüstü programın temel amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak suretiyle akademik bilgi üretmelerine yardımcı olmak ve üretilen bu bilgileri topluma faydalı olacak ve katma değer yaratacak bir biçimde analiz etmelerini ve yorumlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öncelikli amacı akademik kariyer yapmak olmayan katılımcılara mevcut kariyerleri veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak güncel alan bilgi ve yetkinliklerinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Öğretim dili Türkçe olan Programa kabul edilecek öğrencilerin, ALES ve Yabancı Dil puan koşulunu sağlamaları istenir. Programa kabul edilen öğrencilerin Seminer ddersi dışında toplamda asgari 21 kredilik ders (en az 7 ders) almaları zorunludur. Normal koşullar altında 4 yarıyıl süreli olan bu programda ilk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda bir tez çalışması hazırlayarak bunu başarıyla savunmaları istenir. Programdan mezun olmak için tanınan azami süre 6 yarıyıldır.

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programının önde gelen amacı, alanıyla ilgili bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilen, güncel yöntem ve teknikleri iş yaşamlarında uygulayama yetkinliğine sahip, toplumsal duyarlılığı yüksek ve etik kurallar çerçevesinde hareket eden yönetici ve girişimcilerin yetiştirilebilmesidir.  Bu bağlamda, öğrencilere işletme disiplinleriyle ilgili tüm temel ve güncel bilgiler aktarılarak, mevcut veya muhtemel meslek yaşamlarında bir yönetici gibi düşünmeleri ve hareket etmeleri sağlanacaktır.

Program’a başvurularda ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmamaktadır. Öğretim dili Türkçe olan Program, 2 yarıyılı dersler için olmak üzere azami 3 yarıyıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir bitirme projesi hazırlamaları ve bu projeyi danışman öğretim üyesi denetiminde başarıyla sunmaları istenmektedir. Bitirme Projesi hariç toplamda 30 kredilik dersin alınmış ve başarılmış olması zorunludur.