Akademik Takvim

Akademik Takvim

2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS VE LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS VE LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM

2015 - 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS VE LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM

Lisans ve Lisansüstü Akademik Takvim 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı – Bahar Yarıyılı

Lisans Eğitim Öğretim 

Bahar Yarıyılı

Ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

15 Ocak 2018

Ders Programlarının İlanı

29 Ocak 2018

Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri

30.01.2018-04.02.2018

Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü

5 Şubat 2018

Mazeretli Ders Kaydı

05-16.02.2018

Derslerin Başlaması

5 Şubat 2018

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

05-11.02.2018

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.)

16 Şubat 2018

ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası)

26-31.03.2018

Derslerin Bitmesi

18 Mayıs 2018

Yarıyıl Sonu Sınavları

21-29.05.2018

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

4 Haziran 2018

Bütünleme Sınavları

11-14.06.2018

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

20 Haziran 2018

Tek Ders Sınavı

21 Haziran 2018

Lisansüstü Eğitim Öğretim

Bahar Yarıyılı

Yatay Geçiş Başvuruları            

05–09 Şubat 2018

Özel Öğrenci Başvuruları

05–09 Şubat 2018

Kayıt Yenileme, Katkı Payı Yatırma ve Ders Seçimi

29 Ocak–02 Şubat 2018

Danışmanların Ders Seçme Onay ve İşlemlerinin Son Günü

19 Şubat 2018

Ders Ekleme-Bırakma

05-09 Şubat 2018

Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Anabilim Dallarına Bildirilmesi

26 Şubat-02 Mart 2018

Derslerin Başlaması

19 Şubat 2018

Derslerin Bitmesi

25 Mayıs 2018

Yarıyıl Sonu Sınavları ve İlanı

28–31 Mayıs 2018

Bütünleme Sınavları ve İlanı

11–14 Haziran 2018

Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

25 Haziran 2018