Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon

Misyon
Girişim ve işletmeciliğin küresel şartlarını insan-çevre merkezli olarak evrensel erdemlere dayalı, etik-ahlak temelindeki eğitim anlayışı ile bütünleştiren bir bölüm olmak.

Vizyon
Küresel rekabet şartlarının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip öğrenci ve akademik-idari kadroları ile dünya ölçeğinde kabulü yüksek olan bir bölüm olmak.