İŞLETME

Önümüzdeki Yol Söyleşileri

Önümüzdeki Yol Söyleşileri
[İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü]
 
Genel Çerçeve
Önümüzdeki Yol, lisans öğrencilerinin bilgi birikimlerini geliştirmeyi amaçlayan pratik odaklı bir deneyim paylaşım platformudur. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir erken kariyer desteği programıdır.
Önümüzdeki Yol kariyer yolundaki seçeneklere dair özgün ve değerli öngörüler kazanma ve gerek iş dünyasından gerek üniversitelerden liderlerin değişik deneyimlerini keşfetme olanağı sağlar.
 Amaçlar
Planlı profesyonel bilgi transferi
Deneyimin derinlemesine iletişimle transferi
İlişkili sosyal konuların interaktif keşfi
Öğrencilerin kariyer hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olma
Yöntem
Katılımcılar program yöneticisinin sistematik değerlendirmesine dayanarak seçilir ve davet edilir. Program yöneticisi İşletme Bölümü yönetimi tarafından belirlenir ve programın gelişiminden sorumludur.
Zaman Planlaması
2017 Bahar döneminden itibaren başlamak üzere her dönem en az bir kez gerçekleştirilecektir.