İŞLETME

Yönetim Düşüncesi Konferansı

Yönetim Düşüncesi Konferansı (YDK) İMÜ SBF İşletme Bölümü tarafından organize edilen bilimsel bir etkinliktir. İki yılda bir düzenlenmesi planlanan konferansta yönetim düşüncesinin çeşitli tarihsel evreleri, yönetim disiplinlerindeki spesifik gelişmeler, işletmeciliğin güncel sorunları ile yönetimin toplumsal boyutları ele alınacaktır. YDK; işletme fonksiyonları, kamu yönetimi, düşünce tarihi, örgütler ve toplumbilim bağlamındaki çeşitli konuların derinlikli biçimde tartışıldığı bir platform olmayı amaçlamaktadır.

2016 Yönetim Düşüncesi Konferansı “21. Yüzyılda Yönetim Düşüncesi ve Henri Fayol” teması ile gerçekleştirilmiştir. İstanbul doğumlu ünlü Fransız yönetim düşünürü Henri Fayol’un Genel ve Endüstriyel Yönetim [Administration Industrielle et Générale] adlı eserinin yayımlanmasının 100. yılı anısına düzenlenen konferansın gündeminde, yönetim düşüncesinin yüz yıllık serüveni ile çağdaş yönetim sorun ve uygulamaları yer almıştır.

2016 Yönetim Düşüncesi Konferansı Düzenleme Kurulu Üyeleri: 

Veli Denizhan KALKAN (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Adem BALTACI (Düzenleme Kurulu Üyesi)

Erol MUZIR (Düzenleme Kurulu Üyesi)

Tutku SEÇKİN ÇELİK (Düzenleme Kurulu Üyesi)