Yönetim Bilişim Seminerleri

Yönetim Bilişim Seminerleri

Dijital çağın her alanda etkisinin hissedildiği bir ortamda ortaya çıkardığı hızlı değişim ve dönüşüm, işletmelerde Yönetim Bilişim Sistemlerini vazgeçilmez hale getirmiştir. .İşletmelerin bir alt birimi olmaktan çıkıp değer katan pozisyona geçen bilişim sistemleri ve teknolojileri, piyasanın ihtiyacına hızla cevap verebilmek ve rekabet edebilmek için, uygulama yöntemlerini geliştirerek etkisini arttırmaktadır. Bu münasebetle, bilişim sistemleri ve teknolojilerinin incelendiği ve etkilerinin tartışıldığı YBS seminerleri, alanında uzman akademisyenlerin ve endüstriden profesyonellerin davet edilerek gerçekleştirildiği İşletme Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı tarafından yılda en az iki defa organize edilmektedir.

Bu seminerler, yeni teknolojilerin konuşulmasının yanı sıra, mevcut teknolojilerin, yazılımların, metodların, teorilerin işletme perspektifinde değerlendirildiği, tartışıldığı ortam sunma amacını taşımaktadır. Ayrıca,dijitalleşmenin yenilikçilik ve girişimcilik açısından hangi boyutlara ulaştığı, ne gibi fırsatlar sunduğu bu seminerler sayesinde hem öğrencilerimize hem de ilgililerine bir bakış açısı sunma hedefindedir.   

Yapılan Seminerler

1. DevOps Semineri

Konuşmacı :  Hasan Yaşar - Carnegie Mellon Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Teknik Müdürü, DevOps Uzmanı

Moderatör: Dr. Oğr. Üyesi Arafat Salih Aydıner - İMÜ İşletme Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

Konu: İşletmenin değeri ile yazılım geliştirme arasındaki ilişki ve DevOps: Otomasyon bağlamında modern yazılım geliştirme süreçleri

2. İşletmelerde Yeni Dönem: Blok Zinciri ve Dijital Para (Bitcoin)

Konuşmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaplan - İbn Haldun Üniversitesi

                          Blockchain Uzmanı Yusuf Özdemir

                          Dr. Öğr. Üyesi Arafat Salih Aydıner - İstanbul Medeniyet Üniversitesi