Tanıtım

Günümüzün dijitalleşen ve hızla değişen rekabetçi iş ortamında işletmelerin başarılı olabilmesi açısından işletme formasyonu kritik bir önem taşımaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü olarak çevremizdeki değişimlere ayak uydurmaktan ziyade; değişimin bir parçası olmayıöğretirken öğrenmeyisürekli kendimizi yenilemeyi, iş dünyası ve toplumun gereksinimlerine uygun ders ve programlar hazırlamayı amaçlıyoruz.

Bölümümüzde, dijitalleşen ve küreselleşen iş piyasalarında başarılı olabilecek, temel teknik becerilere sahip, yeni eğilimlere ve sürekli öğrenmeye açık, araştırmaya ve kendini geliştirmeye önem veren, insan ilişkilerinde başarılı, stratejik kararlar alabilen, eleştirel düşünebilen, farklılıklara saygılı, sosyal ve etik değerlere sahip yönetici-liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.  

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler edinmiş oldukları bilgi, beceri, teknik ve sosyal yetkinliklerini gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışarak kullanabilirler. Ulusal ve uluslararası işletmelerin Üretim, Pazarlama, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları gibi çeşitli departmanlarında çalışabilir; kendi girişimlerini kurabilir ya da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edip akademik hayata atılabilirler.

SCImago Kurumlar Sıralaması’nın (SIR) 2024 yılı listesine göre İşletme ve Muhasebe alanında Türkiye’de 3. sırada yer alan Bölümümüze sizleri de bekliyoruz...