İŞLETME BÖLÜMÜ HAKKINDA

İŞLETME BÖLÜMÜ HAKKINDA

Şirketlerin ülke ekonomilerini şekillendirdiği günümüz dünyasında, işletme eğitiminin sadece işletmelere değil aynı zamanda ülkelerin ekonomilerine de önemli katkılar sağladığı göz ardı edilemez.  İşletmelerin kârlı ve verimli olmalarının, ülkelerin refah düzeyine olan olumlu etkileri işletme eğitiminin önemini gittikçe arttırmaktadır. Aynı zamanda günümüzün hızla değişen rekabetçi iş ortamında işletmelerin başarılı olabilmesi açısından işletme formasyonu kritik bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü olarak çevremizdeki değişimlere ayak uydurmaktan ziyade; değişimin bir parçası olmayı, öğretirken öğrenmeyi, sürekli kendimizi yenilemeyi, iş dünyası ve toplumun gereksinimlerine uygun ders ve programlar hazırlamayı amaçlıyoruz.

Bölümümüzde, küreselleşen iş piyasalarında başarılı olabilecek, bilgili, yeni eğilimlere açık, araştırmaya ve kendini geliştirmeye önem veren, insan ilişkilerinde başarılı, stratejik kararlar alabilen, eleştirel düşünebilen, farklılıklara saygılı, sosyal ve etik değerlere sahip yönetici-liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.  Öğrencilerimizi, çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle yerel ve küresel iş dünyasına hazırlarken, aynı zamanda yaptığımız araştırmalarla bilime katkıda bulunmak ve topluma fayda sağlamak için çabalıyoruz. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler edinmiş oldukları bilgi, beceri ve sosyal yetkinliklerini gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışarak kullanabilirler. Ulusal ve uluslararası işletmelerin üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları gibi çeşitli departmanlarında çalışabilir; kendi girişimlerini kurabilir ya da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edip akademik hayata atılabilirler.